Valpar väntas i början av Maj

Tamoras Xuper Xanthia

SE11482/2016 

HD A

PLL fri

Preliminärt Hd index 109

      inavelsgrad 0,0 %

Adorados Quaid

SE50936/2020

HD B

PLL fri

Valpar väntas andra veckan i maj

Tamoras Joyful Joy

     SE40834/2018

            HD A

Nexaras Moonlight

SE29645/2019

HD C

PLL fri

Tamoras Crystal Candy 

SE18390/2017

HD A

PLL fri

Preliminärt HD index 111

       inavelsgrad 3,1 %

Preliminärt HD index 107

       inavelsgrad 2,1 %

Sporrbackas Bosco

    SE28282/2018

           HD A

Storhovens Don Juann

        SE30264/2020

HD A

PLL fri